Golgota G3 logo

facebook iconYoutube logo
church

Az esztergomi Golgota Keresztény Gyülekezet létrejöttéhez Isten, az 1990-es évek elején, egy vidéki család viszontagságait, istenkeresését használta. Akkor már egy pár éve Dél-Magyarországon munkálkodtak amerikai misszionáriusok a Calvary Chapel gyülekezetbõl, akiket Isten többek között utcai-, és egyéb rendezvényeken, evangélizációkon használt. Egy ilyen alkalom során, Szegeden hallott Isten szeretetérõl, megbocsátásáról ez a család. Õk kezdtek el imádkozni és böjtölni azért, hogy itt is legyenek hasonló Istentiszteletek, ahol mások is megismerhetik Istent. Imáikra válaszolva egy kis csoport érkezett ide szolgálni. 1993-ban már látható volt a gyümölcse az imáknak és szolgálatoknak. Isten azóta is építi, formálja az egyházát. Sokan azok közül, akik megismerték Isten kegyelmét, ma már a gyülekezet vezetõi lettek.

Az évek során Isten ajtókat nyitott különbözõ szolgálatok felé, mint például idõsek otthona, ahogy az Úr Jézus szívén viselte az özvegyek, idõsek sorsát, most ugyanezt kéri tõlünk is. Hasonlóan a gyerekekhez. Szeretnénk, már minél fiatalabb korban megismertetni a gyerekekkel Isten szeretetét. Isten elvezetett bennünket gyerekotthonba, árvaházba. De Jézusnak az utca gyerekei is nagyon fontosak, így rendszeresen töltünk idõt a kint csellengõ fiatalsággal is. Láthatjuk, hogy Isten országában nincsenek országhatárok, ma már Szlovákiába is átnyúlik szolgálatunk.

Mindezekhez az Úr Jézustól látott példákat használjuk, aki tanítványainak, és mindenkinek, aki jobban meg akarta Isten dolgait ismerni tanította Isten Igéjét. A mi vágyunk is, hogy Isten Igéjének a tanításával mindenkit egészséges hitû tanítvánnyá tegyünk. Mindehhez Isten Szentlelkét kérve segítségül. A munka fõ részét Istenre bízzuk, és csak figyeljük, hogy mi történik.

A Golgota Keresztény Gyülekezet nem egy meglevõ felekezetbõl szakadt ki, hanem egy felekezeti határokat átlépõ lelki ébredés gyümölcse. Hitvallásunk a Biblián alapszik. Protestánsoknak valljuk magunkat annyiban, hogy hálásak vagyunk Istennek az egyháztörténelemben végzett tisztító munkájáért, de tudjuk, hogy más felekezetekhez hasonlóan nekünk is folyamatos megújulásra van szükségünk. Minden keresztény egyházzal lelki közösségben tudjuk magunkat. Más keresztény gyülekezetekkel együtt kiáltunk Istenhez ébredésért.