Golgota G3 logo

facebook iconYoutube logo

 jesus.theway2

Legfőbb vágyunk az, hogy minél több ember személyesen megismerje Istent. Az igazság nagyon egyszerűen kifejezve annyi, hogy létezik egy Isten, aki megteremtett, és nagyon szeret bennünket (Mózes 1. könyve 1,1). Tőle kaptuk az életet, ezért méltó a hálánkra és szeretetünkre.

Mi azonban úgy döntöttünk, hogy nem engedelmeskedünk Neki és vétkeztünk ellene; mindannyian a rosszat választottuk, és nem azt tettük, ami helyes (Római levél 3,23). Lehet, hogy nem vagyunk az embertársunknál bűnösebbek, de az is lehet, hogy mindenkinél gonoszabbak vagyunk, akit csak ismerünk. Ez valójában azonban nem számít. Akár így, akár úgy, Isten előtt bűnösek vagyunk (János 1. levele 1,8).

Isten tökéletes, végtelenül jó, mindig igaz és igazságos.  Nem nézi el a bűnt. Nem tudja egyszerűen figyelmen kívül hagyni, hogy mi az engedetlenség útját választottuk. A Bibliában az áll: „a bűn zsoldja a halál” (Római levél 6,23). Ez azt jelenti, hogy az Istennel szembeni lázadás méltó jutalma a halál. Ezt a büntetést érdemeljük.

Jézus, Isten egyszülött Fia, eljött a földre, és tökéletesen bűntelen életet élt. Keresztre feszítették, bár teljesen ártatlan volt. Azt a büntetést kapta, amit mi érdemeltünk ki.  Ő volt a tökéletes áldozat, helyettünk szenvedte el a halálbüntetést, amely minket illetett volna (Római levél 5,8).

Jézus azonban nem maradt a sírban. Három nap múlva feltámadt, és később felment a mennybe. Vissza fog majd jönni mindazokért, akik hisznek Benne mint Megváltójukban. Jézus érted halt meg. Számodra is eljön a megváltás napja, ha kéred Tőle bűneid bocsánatát. Ha készen állsz arra, hogy megtérj a bűneidből, Ő megbocsát. Nem számít, mit tettél a múltban, ha Jézushoz megbocsátásért kiáltasz, nem fog elutasítani. A „megtérés“ szó eredetileg azt jelenti, „elfordulni valamitől“. Vizsgáld meg az életed, valld meg, hogy bűnös vagy, őszintén, szívedből döntsd el, hogy hátat fordítasz a bűnöknek, és kérd Őt, hogy bocsásson meg neked. Ha ezt megteszed, az Ő ígérete az, hogy megbocsát neked.

Our greatest desire is for people to come to know God personally. The simple truth is that there is a God who created you and loves you very much. (Genesis 1:1) He gave us life and deserves our gratitude and love.

We, however, have chosen to disobey Him and sin against Him; all of us have done wrong and failed to do what is right. (Romans 3:23) We may not be more sinful than our neighbor, or we may be far worse than anyone we know, it does not matter. Either way, we are guilty before God. (1 John 1:8)

God is perfect, completely good, always right and fair. He cannot tolerate sin. He cannot simply overlook the fact that we have chosen to disobey Him. The Bible says “the wages of sin is death.” (Romans 6:23) This means that the fair payment for our rebellion against God is death. It is the punishment that we deserve.

Jesus, the one and only Son of God, came to earth and lived a perfect sinless life. He was crucified even though He was completely innocent. He received the punishment that we deserved. He was the perfect sacrifice, He was put into our place and took on Himself the sentence of death that should have been ours. (Romans 5:8)

Jesus did not, however, remain dead. After three days, He rose from the grave and later ascended into heaven. He will return for all those who are trusting in Him as their Savior.
Jesus died for you. You can be saved by asking Him for forgiveness from your sins. If you are willing to repent of your sin, He is waiting to forgive you. It doesn’t matter what you have done in the past, if you cry out to Jesus for forgiveness, He will not reject you. The word “repent” literally means “to turn away from.” You need to look at your life, admit that you are a sinner, genuinely desire to turn your back on that sin, and ask Him to forgive you. If you do this, He promises to forgive you.

True Christianity is not about attending a particular church, or how your parents raised you, or what country you were born in. Being a Christian means that you have a personal relationship with Jesus Christ, that He is your Savior. It’s not good enough that your priest, pastor, mother, or aunt knows Jesus, you must know Him for yourself. They cannot believe in Him for you, you must believe for yourself. They cannot repent for you, you must repent for yourself.

Jesus is everywhere all the time. He can hear you now if you ask Him for forgiveness. Please turn your life over to Him now. Time slips by so quickly, don’t miss this opportunity. If you want to pray and ask Jesus to be your Savior, you can say a prayer something like this:

“Jesus, I know that I have sinned against you. I know the truth is that I have sinned by my own choice, and I am the one responsible for it. I know that I have earned punishment from You, and that the fair punishment would be death. Jesus, I believe that You died in my place. Forgive me for my sin. I cannot cover or take my sin away, I am relying totally and only on You. You are the only one who can save me. I reject my sin, I turn away from it, I repent. Come into my life, take away my sin, and show me how to live my life in a way that is right and pleasing to You.”

If you have prayed this, YOU ARE SAVED! You are now completely forgiven, a new creation, innocent in the eyes of God. Welcome to the family of God!
It is important for you to start to grow in your relationship with Jesus. Just like any relationship, you need to spend time with someone if you want to know them well. The way to know God is through the Bible.

We encourage you to come to the Bible Studies at our church (or to the Bible Studies at any good bible-teaching church). At the church there are leaders who can help explain questions you might have. We have a New Believers Bible Study kit which is available at our Book Table. We also encourage you to join a home fellowship, where you will have a chance to spend time with other Christians who can help and encourage you.